STEFAAN VAN SLYCKEN
Elektriciteit - Elektro - Elektronica

?

De keuring van uw elektrische installatie

Voor uw veiligheid wordt elke elektrische installatie sinds 1982 gekeurd door een onafhankelijk organisme dat nagaat dat alles volgens de regels geinstalleerd is en veilig is.
Een particuliere woning moet elke 25 jaar gekeurd worden, en ook bij de verkoop van een woning wordt deze gekeurd. Zo moeten ook woningen van voor 1982 wettelijk in orde gebracht worden. Een afkeuring hoeft geen ramp te zijn, en soms is een lijst van vijftien-twintig inbreuken op een dag weggewerkt.

Als uw woning afgekeurd is en u doet er niks aan, dan gebeurt er niks. Het keuringsorganisme geeft dit door aan een toezichthouder, en daar eindigt het verhaal. Als er echter ooit een ongeval of een brand plaatsvindt die gerelateerd is of kan worden aan de afgekeurde elektrische installatie, dan zal de brandverzekering weigeren te betalen. En wat veel erger is: uw woning is mogelijk niet veilig, er kan gevaar zijn voor elektrocutie of brand.

Wij kunnen uw woning in orde zetten voor de keuring. Wij garanderen zelfs dat we alles in orde krijgen - als de woning na onze interventie toch afgekeurd zou worden betalen we de herkeuring uit eigen zak. Dat is tot nu toe nog nooit gebeurd.

Wat houdt een keuring in?
Er gaan over de keuring veel cowboyverhalen rond (vooral van mensen die zelf aan hun elektriciteit geknoeid hebben). "Ze hebben het afgekeurd omdat er een stopcontact wat los zat en omdat er geen plakkertje 'levensgevaar' op de kast hing",... Dat zijn inderdaad opmerkingen die soms op een keuringsverslag staan, maar meestal zal een keurder een installatie niet afkeuren voor dergelijke kleinigheden. Meestal ontbreken er een paar fundamentele zaken waar de weekendklusser aan voorbij gaat.
De meest voorkomende inbreuken gaan in tegen de voornaamste eisen voor een goedkeuring:
- Er moeten situatie- en eendraadsschema's van de installatie aanwezig zijn.
- Op de zekeringkast moet vermeld worden waarvoor elke zekering dient, alsook de spanning en "levensgevaar".
- De spreidingsweerstand van de aarding moet minder dan 30 Ohm zijn. Dit kan je niet nameten met een gewone voltmeter, hiervoor heb je een speciaal meettoestel nodig.
- Er wordt een isolatiemeting gedaan. Dit gebeurt ook met een specifiek meettoestel. Zo kan beschadigde bedrading opgespoord worden.
- Alle metalen delen van de constructie, water- en gasleiding moeten geaard worden.
- Er moet een algemene verliesstroomschakelaar aanwezig zijn van 300mA en een gevoelige verliesschakelaar van 30mA voor de vochtige ruimtes en de wasmachine, droogkast en vaatwas.
- Stopcontacten moeten op bedrading van 2,5mm² zitten.
- Er mag geen soepele kabel gebruikt worden voor vaste installatie (en ZEKER geen luidsprekerdraad!)
- Alle materialen moeten volgens de regels van goed vakmanschap geplaatst worden.

Een uitgebreide gids van BTV over de vereisten vind je hier.

Het is uiteraard moeilijk om een prijs te plakken op het conform maken van een installatie. Wij kunnen u wel een indicatie geven als we de installatie gezien hebben.